HISTORIA

HISTORIA

Cobideza Sociedade Cooperativa, constitúese como tal no ano 1994, aínda que leva funcionando como Asociación de Gandeiros desde finais dos anos 80. No ano 1999 funda, xunto con outras cooperativas da comarca, Xuncoga S.C.G., cooperativa de segundo grao destinada á fabricación e comercialización de pensos.

Na actualidade, Cobideza S.C. está formada por máis de 300 socios e conta con 230 ganderías de leite de 300 totais.

O ámbito de actuación da cooperativa abarca a maioría dos concellos das comarcas de Ulloa, Deza, Tabeirós e Terras de Montes.

A QUEIXERÍA